کارت خرید

مرحله 2
اختیارات دامنه
مرحله 3
پیکربندی

دسته بندی ها:

واحد پول:
LRes 1 - فضا : 500 مگابایت
پهنای باند : 60 گیگابایت
تعداد دامنه / سایت : 5 عدد
سایر امکانات : نامحدود
پنل مدیریتی : cPanel

دامنه ir رایگان برای پرداخت سالانه


ثبت رایگان دامنه بر شرایط انتخابی پرداخت
LRes 2 - فضا : 1000 مگابایت
پهنای باند : 140 گیگابایت
تعداد دامنه / سایت : 20 عدد
سایر امکانات : نامحدود
پنل مدیریتی : cPanel

دامنه ir رایگان برای پرداخت سالانه


ثبت رایگان دامنه بر شرایط انتخابی پرداخت
LRes 3 - فضا : 2000 مگابایت
پهنای باند : 320 گیگابایت
تعداد دامنه / سایت : 80 عدد
سایر امکانات : نامحدود
پنل مدیریتی : cPanel

دامنه ir رایگان برای پرداخت سالانه


ثبت رایگان دامنه بر شرایط انتخابی پرداخت
LRes 4 - فضا : 5000 مگابایت
پهنای باند : 400 گیگابایت
تعداد دامنه / سایت : 100 عدد
سایر امکانات : نامحدود
پنل مدیریتی : cPanel

دامنه ir رایگان برای پرداخت سالانه


ثبت رایگان دامنه بر شرایط انتخابی پرداخت
LRes 5 - فضا : 10000 مگابایت
پهنای باند : 800 گیگابایت
تعداد دامنه / سایت : 200 عدد
سایر امکانات : نامحدود
پنل مدیریتی : cPanel

دامنه ir رایگان برای پرداخت سالانه


ثبت رایگان دامنه بر شرایط انتخابی پرداخت

Secure Transaction فرم سفارش در محیط امنی ایجاد میشود و به جلوگیری از تقلب با IP آدرس شما کمک میکند (185.215.232.164) وارد شده است.

Powered by WHMCompleteSolution